Beynəlxalq ofislər

Silk Way Cargo Əlaqələndirmə Mərkəzi, Bakı (Azərbaycan)

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı, Bakı Yük Terminalı (BCT)

AZ1044, Bakı, Azərbaycan

Tel: +99412 4374724, 4374729

Faks: +99412 4374728

E-mail: coordination@silkwayltd.com

hard-extreme