Silk Way Group

Silk Way Group

Silk Way Airlines aviasiya sektorunda vəəlaqədar sahələrdə fəaliyyət göstərən 23 şirkətdən ibarət Silk Way Group-un tərkibinə daxil olan müəssisədir. Silk Way Group haqqında əlavə məlumat burada.

hard-extreme